Veľkoobjemový kontajner v obci

Vážení občania, v čase od 15.apríla do 17.apríla 2023, od piatku do nedele bude v našej obci pristavený  kontajner na veľkoobjemový odpad a  bude umiestnený na ploche vedľa bývalej predajne COOP jednota.  

Kontajner je iba pre veľkoobjemový odpad – to znamená odpad, ktorý sa nedá z dôvodu veľkosti umiestniť do kuka nádoby – napr. matrace, kusy nábytku, koberce, a ostatné veľké veci, ktoré nepatria do separovaného zberu.

Dôrazne upozorňujem, že do kontajneru sa nesmú dávať plasty, sklo, papier, textil, elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a bioodpad – to znamená odpad, ktorý separujete a  je zbieraný mesačne.

Dbajme prosím všetci o to, aby sa do kontajneru nedostal odpad, ktorý tam nepatrí, lebo týmto spôsobom potrestáme sami sebe, pretože si zvýšime náklady za odvoz odpadu, ktoré sa premietnu do ročného poplatku za odpad.

Preto Vás všetkých prosím, aby ste v plnej miere využívali všetky možnosti pri zbere separovaného odpadu a pravidelne odovzdávali separovaný odpad, ktorý zbierajú Technické služby Banská Štiavnica