Kalendár odpadu

ODPAD V NAŠEJ OBCI

KOMUNÁLNY ODPAD
 • Tak ako doteraz a termíny odvozu sú uvedené nižšie.
PLASTY:
 • Poctivo triediť a ak je plný kontajner, uschovať v plastovom vreci a deň pred vyvážaním separovaného odpadu vyložiť ku kontajneru
 • Plasty môžu ísť aj do červeného kontajnera, ktorý bol pôvodne len na plechovky a iný kov
 • Polystyrén v malom množstve nalámaný, môže ísť do plastov, ale určite nie stavebný polystyrén.
 • Stavebný polystyrén sa dá vyviesť na zberný dvor.
Papier
 • Dobre vytriediť papier a nekombinovať s polystyrénom, ktorý býva v krabiciach,
 • Ak je veľa papiera v kontajneroch, zviazať alebo uložiť do krabice a vyložiťpapier ku kontajneru večer pred vývozom separovaného odpadu
KOVOVÉ OBALY, KOVOVÝ ŠROT A STARÉ ŽELEZO
 • plechovky, konzervy aj tetrapaky môžu isť do červeného kontajnera
 • Kovový šrot a staré železo doviesť ku starej škôlke, kde sústredíme všetko železo a keď bude dostatočné množstvo vyzbierané, obec zabezpečí vývoz
VEĽKÝ ODPAD
 • Nevyhadzovať do pôvodného stojiska
 • Obec bude vyvážať odpad minimálne 2x do roka , vždy bude oznámené včas, kedy bude pristavený veľký kontajner
 • Vždy je možnosť zaviesť váš veľký odpad na zberný dvor v Banskej Štiavnici
VEĽKÝ ELEKTRO ODPAD
 • Sústrediť pred požiarnu zbrojnicu po predchádzajúcom oznámení na OÚ
BIO ODPAD
 • Tak ako doteraz, väčšie množstvo odpadu zo záhrady môžete vyviesť ku starej škôlke, kde má naša obec obecné kompostovisko
 • Pokosená tráva nepatrí do potoka!
TEXTIL
 • Využívať kontajner, ktorý je v obci pri predajni COOP Jednota
SKLO
 • Využívať kontajnery, ktoré sú na viacerých stojiskách
KomunálnY odpadSeparovaný odpad
17.1.202325.1.2023
14.2.202322.2.2023
14.3.202322.3.2023
11.4.202319.4.2023
9.5.202317.5.2023
6.6.202314.6.2023
4.7.202312.7.2023
1.8.20239.8.2023
30.8.20236.9.2023
26.9.20234.10.2023
24.10.20238.11.2023
21.11.20236.12.2023
19.12.2023