Vítajte v obci Kozelník

Aktuálne dianie v obci

Oznam o zmene  ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce, že na základe rozhodnutia ÚRSO  s účinnosťou od 1.3.2023  došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Nové cenysú zverejnené na internetovej  stránke dodávateľa.   Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru zákazníkom,…

Čítat' viac

MDŽ

8. marec je pre nás všetkých symbolom vzdania úcty ženám a je potrebné, aby sme na tento sviatok nezabúdali. Preto mi dovoľte, aby som sa k vám v mene svojom ale aj v mene poslancov…

Čítat' viac