Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Ján Peták
Členovia komisie: Marek Sitáš, Vladimír Petrinec

Komisia finančná, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Predseda komisie: Vladimír Petrinec
Členovia komisie : Ján Peták, Marek Sitáš

Komisia kultúry a mládeže

Predseda komisie: Katarína Zorvanová
Členovia komisie: Ondrej Adamcsok, Marek Sitáš