Aktuálne Dianie v obci

JAR PRICHÁDZA

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda.  Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.  V prípade porušenia…

Čítat' viac

Oznam o zmene  ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce, že na základe rozhodnutia ÚRSO  s účinnosťou od 1.3.2023  došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Nové cenysú zverejnené na internetovej  stránke dodávateľa.   Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované…

Čítat' viac

MDŽ

8. marec je pre nás všetkých symbolom vzdania úcty ženám a je potrebné, aby sme na tento sviatok nezabúdali. Preto mi dovoľte, aby som sa k vám v mene svojom ale aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva, čo najsrdečnejšie prihovorila…

Čítat' viac