Príhovor starostky obce k Veľkonočným sviatkom.

JAR, krátke slovo, len tri písmenká, ale akú veľkú moc v sebe skrývajú. Aj keď zima ešte nepovedala svoje posledné slovo, predsa len prichádza túžobne očakávaná jar. Tak, ako sa prebúdza a ožíva príroda, tak sa prebúdzame aj my ľudia. Prvé teplé lúče vyťahujú ľudí na polia a do záhrad.

Jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia.  Z kresťanského hľadiska patrí Veľká noc k najvýznamnejším sviatkom, ktoré symbolizujú nový začiatok, nádej, vieru a hojnosť.

Zvyky a tradície, ktoré sme prebrali od svojich predkov, sú pre nás dôležitým odkazom, ktorý sa snažíme zachovávať pre budúce generácie. Veľká noc je vyvrcholením pôstneho obdobia, počas ktorého si očisťujeme telo aj dušu a zamýšľame sa nad sebou, nad našimi životmi a ich hodnotami.

Veľkonočné sviatky sú symbolom znovuzrodenia, plodnosti, obdobím, keď máme možnosť intenzívne pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa k životu prírody okolo nás, rozkvitanie kvetov, pučanie stromov či ranný vtáčí spev. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Aj to je dôvod, prečo si aj v súčasnej modernej dobe udržali svoje stále miesto v našich životoch.

Každý región má svoje špecifiká, ale všetky naše slovenské kraje a oblasti majú jedno spoločné – všade prevláda radosť a príjemná rodinná atmosféra, pretkaná tradíciami. Zaželajme si ju spoločne aj do našich domovov.

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám na záver ešte raz popriala, aby vás nadchádzajúce sviatočné dni nabili pozitívnou energiou. Životodarná voda nech prinesie zdravie, pohodu a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na stoly nás všetkých a aby ste nastávajúce sviatky  strávili čo najkrajšie a najpríjemnejšie v kruhu rodiny a priateľov.