Dane a poplatky

OÚ oznamuje občanom, že už je možné vyplatiť daň z pozemkov a stavieb a aj poplatky za psa a komunálny odpad.

Občania, ktorí chcú rozhodnutie o dani a poplatkoch dostať elektronicky, môžu ma kontaktovať na telefónnom čísle 0915 731 018