Oznam o zmene  ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce,

že na základe rozhodnutia ÚRSO  s účinnosťou od 1.3.2023  došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Nové cenysú zverejnené na internetovej  stránke dodávateľa.  

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú  zaslané interaktívne SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. 

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola doručená  interaktívna SMS,  aby pre nahlásenie stavu vodomeru  prednostne využili túto možnosť. 

Občania, ktorí neobdržia interaktívnu SMS, alebo aplikáciu interaktívnej SMS nemôžu využiť,  môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov: 

  • Vyplnením ONLINE  formulára, ktorý je zverejnený  na www.stvps.sk 
  • Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk 
  • Zaslaním textovej SMS  ale bez foto vodomeru na tel.číslo: +421 902 020 419  
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:  

meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  dodávateľ  doporučuje  stav vodomeru oznámiť vyplnením  ONLINE formulára na www.stvps.sk alebo  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailom čo je možné  bez časového obmedzenia.