MDŽ

8. marec je pre nás všetkých symbolom vzdania úcty ženám a je potrebné, aby sme na tento sviatok nezabúdali. Preto mi dovoľte, aby som sa k vám v mene svojom ale aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva, čo najsrdečnejšie prihovorila pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Aj keď ho niektorí neuznávajú ako prežitok komunistických čias, pre mňa je tento deň hlavne o úcte k ženám. Nespájam ho preto so žiadnou ideológiou, ale iba s nutným a pochopiteľným prejavom úcty k ženám. Medzinárodný deň žien sa v prvom rade spája s 8. marcom roku 1910, keď približne štyridsať tisíc krajčírok začalo štrajkom dlhý boj žien za ich rovnoprávnosť, lepšie pracovné podmienky a postavenie v spoločnosti. Sme nesmierne radi, že dnes ženy o svoje práva už bojovať nemusia, naopak sú rešpektované, uznávané a obdivované. Význam žien v našom živote je nespochybniteľný a aj v súčasnosti je téma žien stále v popredí. Ženy si zaslúžia, aby sme si ich dokázali uctiť po celý rok. Ani si neuvedomujeme, čo všetko ženy, manželky, matky, babičky v živote zvládnu. Ste základným kameňom našich rodín. Hlboko sa skláňame pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou, ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života. Preto, milé ženy, chcem vám zapriať, aby ste mali každý deň naplnený láskou, radosťou, zdravím, bezpečím, pochopením a predovšetkým úctou, ktorú si od každého z nás zaslúžite.

Starostka obce