Vítajte v obci Kozelník

Aktuálne dianie v obci

Dane a poplatky

OÚ oznamuje občanom, že už je možné vyplatiť daň z pozemkov a stavieb a aj poplatky za psa a komunálny odpad. Občania, ktorí chcú rozhodnutie o dani a poplatkoch dostať elektronicky, môžu ma kontaktovať na telefónnom čísle 0915 731 018

Čítat' viac

Veľkoobjemový kontajner v obci

Vážení občania, v čase od 15.apríla do 17.apríla 2023, od piatku do nedele bude v našej obci pristavený  kontajner na veľkoobjemový odpad a  bude umiestnený na ploche vedľa bývalej predajne COOP jednota.   Kontajner je iba pre veľkoobjemový odpad…

Čítat' viac

JAR PRICHÁDZA

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda.  Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva…

Čítat' viac

Oznam o zmene  ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce, že na základe rozhodnutia ÚRSO  s účinnosťou od 1.3.2023  došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Nové cenysú zverejnené na internetovej  stránke dodávateľa.   Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru zákazníkom,…

Čítat' viac