Skip to content Skip to navigation
Hronský most
Viadukt Banská Belá
Letecká snímka
Stavba Hronského mosta

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
18/2015 Infralux Bratislava Zmluva o dielo 47929.85 € 24.11.2015
17/2015 Ing. Anna Kalinová, Zvolen Zámenná o poskytovaní audítorských služieb 550.00 € 24.11.2015
16/2015 Daňový úrad Banská Bystrica Dohoda o elektronickom doručovaní 0.00 € 29.10.2015
Dodatok č. 9 obec Svätý Anton Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení spoločného úradu 244.51 € 21.10.2015
15/2015 Agentúra pre rozvoj Gemera Hnúšťa Zmluva o dielo 600.00 € 16.10.2015
Dodatok č. 1 DEUS Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centa obcí a miest 0.00 € 9.10.2015
13/2015 Rekonbau., s. r. o. Zmluva o dielo 8081.79 € 28.9.2015
12/2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest 0.00 € 7.8.2015
11/2015 Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR 8082.00 € 4.8.2015
10/2015 Sociálna poisťovňa Bratislava Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov 0.00 € 17.7.2015

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny