Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Viadukt Banská Belá

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
11/2015 Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR 8082.00 € 4.8.2015
10/2015 Sociálna poisťovňa Bratislava Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov 0.00 € 17.7.2015
7/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 0.00 € 19.6.2015
08/006/14 Prima banka Slovensko, a. s. Zmluva o Municipálnom úvere 3503.04 € 18.6.2015
6/2015 Komunálna poisťovňa Bratislava Úrazové poistenie 6.64 € 21.5.2015
5/2015 Knižnica Jána Kollára Kremnica Dohoda o doplňovaní knižných fondov 100.00 € 21.5.2015
4/2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476.40 € 19.5.2015
3/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí finančného príspevku -verejné zamestnávanie 17697.36 € 1.4.2015
2/2015 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Banská Štiavnica Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 170.40 € 1.4.2015
1/2015 Slovenský pozemkový fond Bratislava Zmluva o nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti 311.22 € 22.1.2015

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny