Skip to content Skip to navigation
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Letecká snímka

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
Dodatok č. 9 obec Svätý Anton Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení spoločného úradu 244.51 € 21.10.2015
15/2015 Agentúra pre rozvoj Gemera Hnúšťa Zmluva o dielo 600.00 € 16.10.2015
Dodatok č. 1 DEUS Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centa obcí a miest 0.00 € 9.10.2015
13/2015 Rekonbau., s. r. o. Zmluva o dielo 8081.79 € 28.9.2015
12/2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest 0.00 € 7.8.2015
11/2015 Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR 8082.00 € 4.8.2015
10/2015 Sociálna poisťovňa Bratislava Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov 0.00 € 17.7.2015
7/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 0.00 € 19.6.2015
08/006/14 Prima banka Slovensko, a. s. Zmluva o Municipálnom úvere 3503.04 € 18.6.2015
6/2015 Komunálna poisťovňa Bratislava Úrazové poistenie 6.64 € 21.5.2015

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny