Skip to content Skip to navigation
Stavba Hronského mosta
Viadukt Banská Belá
Hronský most
Letecká snímka

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
2/2015 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Banská Štiavnica Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 170.40 € 1.4.2015
1/2015 Slovenský pozemkový fond Bratislava Zmluva o nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti 311.22 € 22.1.2015
30/2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k Dohode č. 14/27/52A/21 0.00 € 17.12.2014
29/2014 Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby 22.20 € 17.12.2014
27/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 0.00 € 25.11.2014
26/2014 Obec Banská Belá Dohoda o poskytnutí dotácie 506.40 € 25.11.2014
Dodatok č. 1 Combin Banská Štiavnica, s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2404/2014 1568.16 € 13.11.2014
19/2014 VUB banka Bratislava Zmluva o bežnom účte 0.00 € 20.10.2014
24/2014 Slovanet, a. s. Bratislava Darovacia zmluva 22500.00 € 20.10.2014
23/2014 Slovanet, a. s. Bratislava Zmluva o spolupráci 9000.00 € 20.10.2014

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny