Skip to content Skip to navigation
Hronský most
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Letecká snímka

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
9/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1463.22 € 23.3.2016
8/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 700.00 € 9.3.2016
6/2016 SOZA - Slovenský ochranný zväz autroský pre práva k hudobným dielam Licenčná zmluva o použití hudobných diel pri konaní kultúrneho podujatia 14.40 € 24.2.2016
5/2016 RM - S Market, o. c. p., a. s. Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a o poskytovaní ďalších súvisiacich služieb 23.89 € 23.2.2016
4/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/27/054/117 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 0.00 € 23.2.2016
3/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/2015/§54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 0.00 € 23.2.2016
2/2016 Slovanet, a. s. Kamerový systém 99120.00 € 23.2.2016
1/2016 COOP JEDNOTA Žarnovica, s. d. Zámenná zmluva 0.00 € 12.2.2016
30/2015 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 45346.92 € 15.1.2016
29/2015 Ing. Viktor Lajterčuk Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.0 50.00 € 4.1.2016

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny