Skip to content Skip to navigation
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Letecká snímka
Viadukt Banská Belá

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
16/2016 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok k zmluve č. 793/2015-2050-1200 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0.00 € 24.6.2016
15/2016 ENVI - PAK a. s. Zmluva č. SZH0805201509 o odpadoch 0.00 € 6.6.2016
14/2016 ENVI - PAK a. s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odpadoch 2203.87 € 6.6.2016
13/2016 Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na obnovu hrobov padlých vojakov v roku 2016 300.00 € 19.5.2016
12/2016 PSPL s. r. o. Zmluva o dielo za vykonanie svetelnotechnického merania v rámci projektu Obnovy verejného osvetlenia 900.00 € 10.5.2016
11/2016 Knižnica Jozefa Kollára Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice 100.00 € 4.5.2016
10/2016 Komunálna poisťovňa, a. s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 6.64 € 6.4.2016
9/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1463.22 € 23.3.2016
8/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 700.00 € 9.3.2016
6/2016 SOZA - Slovenský ochranný zväz autroský pre práva k hudobným dielam Licenčná zmluva o použití hudobných diel pri konaní kultúrneho podujatia 14.40 € 24.2.2016

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny