Skip to content Skip to navigation
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Letecká snímka
Hronský most

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
14/2016 ENVI - PAK a. s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odpadoch 2203.87 € 6.6.2016
13/2016 Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na obnovu hrobov padlých vojakov v roku 2016 300.00 € 19.5.2016
12/2016 PSPL s. r. o. Zmluva o dielo za vykonanie svetelnotechnického merania v rámci projektu Obnovy verejného osvetlenia 900.00 € 10.5.2016
11/2016 Knižnica Jozefa Kollára Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice 100.00 € 4.5.2016
10/2016 Komunálna poisťovňa, a. s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 6.64 € 6.4.2016
9/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1463.22 € 23.3.2016
8/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 700.00 € 9.3.2016
6/2016 SOZA - Slovenský ochranný zväz autroský pre práva k hudobným dielam Licenčná zmluva o použití hudobných diel pri konaní kultúrneho podujatia 14.40 € 24.2.2016
5/2016 RM - S Market, o. c. p., a. s. Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a o poskytovaní ďalších súvisiacich služieb 23.89 € 23.2.2016
4/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/27/054/117 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 0.00 € 23.2.2016

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny