Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Viadukt Banská Belá

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
6/2014 REMEK, s. r. o. Zmluva o používaní SW č. 2000/282 120.00 € 5.8.2014
5/2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 2014/69700 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 0.00 € 5.8.2014
4/2014 M&J Busines, s. r. o. Svätý Anton 2 Kúpna zmluva 85000.00 € 5.8.2014
3/2014 Obec Banská Belá Dohoda o poskytnutí dotácie 569.97 € 5.8.2014
08/006/14 Prima banka Slovensko Banská Bystrica Zmluva o Municipálnom úvere 40072.87 € 3.7.2014
08/005/13 Prima banka Slovensko Zmluva o municipálnom úvere 964.81 € 3.7.2014
2/2014 Urbárske a pozemkové spoločenstvo Kozelník Nájomná zmluva 1048.49 € 11.3.2014
1/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí príspevku 5109.12 € 5.2.2014
36/2013 Mesto Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí dotácie 27.36 € 12.12.2013
35/2013 JUDr. E. E. Newton, G. J. Newton, Pomonal, Austrália Zmluva o zverení majetku do správy neuvedená 12.12.2013

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny