Skip to content Skip to navigation
Viadukt Banská Belá
Letecká snímka
Stavba Hronského mosta
Hronský most

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
17/2014 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva 20.40 € 23.9.2014
16/2014 REMEK, s. r. o. Nitra Zmluva o používaní SW 25.00 € 6.8.2014
15/2014 Peter Líška, Banská Belá 206 Kúpna zmluva N 334/2014 290.00 € 5.8.2014
14/2014 Slovak Telekom Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb 30.00 € 5.8.2014
11/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 14/27/52A/21 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 0.00 € 5.8.2014
Dodatok č. 1 M&J Business, Svätý Anton Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 27/2013 5600.00 € 5.8.2014
10/2014 Ján Botto, Dolná Mičiná Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 0.00 € 5.8.2014
9/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi č. 17/2014/AC/BS 0.00 € 5.8.2014
8/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02035 150000.00 € 5.8.2014
7/2014 COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o. Zmluva o dielo č. 2404/2014 40072.87 € 5.8.2014

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny