Skip to content Skip to navigation
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Letecká snímka

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
1835/1899/6253/2013 SSC Banská Bystrica Kúpna zmluva 31501.08 € 18.9.2013
27/2013 M&J Business Svätý Anton Kúpna zmluva 12600.00 € 22.8.2013
08/005/13 Prima banka Slovensko, a. s. Žilina Zmluva o Municipálnom úvere 23155.34 € 22.7.2013
11/2013 Union zdravotná poisťovňa Bratislava Zmluva o využívaní elektronických služieb 0.00 € 19.6.2013
10/2013 Sociálna poisťovňa Žiar nad Hronom Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie 0.00 € 18.6.2013
9/2013 Mesto Žiar nad hronom Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 107.00 € 18.6.2013
8/2013 Správa katastra Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností 0.00 € 18.6.2013
7/2013 Dôvera, ZP Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii 0.00 € 18.6.2013
5/2013 Orange Slovenské Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0.00 € 18.6.2013
4/2013 SVP, š. p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica Dohoda o vykonaní údržbárskych prác 0.00 € 18.6.2013

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny