Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Viadukt Banská Belá

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
10/2013 Sociálna poisťovňa Žiar nad Hronom Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie 0.00 € 18.6.2013
9/2013 Mesto Žiar nad hronom Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 107.00 € 18.6.2013
8/2013 Správa katastra Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností 0.00 € 18.6.2013
7/2013 Dôvera, ZP Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii 0.00 € 18.6.2013
5/2013 Orange Slovenské Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0.00 € 18.6.2013
4/2013 SVP, š. p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica Dohoda o vykonaní údržbárskych prác 0.00 € 18.6.2013
2000/282 REMEK, s. r. o. Zmluva o používaní SW 132.00 € 18.6.2013
SB 14/2013 Premier Consulting, spol. s r. o. Komárno Zmluva o dielo 996.00 € 17.6.2013
4400043 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 19296.12 € 17.6.2013
1010/2011 COMBIN Banská Štiavnica Zmluva o dielo 23155.34 € 17.6.2013

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny