Skip to content Skip to navigation
Hronský most
Stavba Hronského mosta
Viadukt Banská Belá
Letecká snímka

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
7/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 0.00 € 19.6.2015
08/006/14 Prima banka Slovensko, a. s. Zmluva o Municipálnom úvere 3503.04 € 18.6.2015
6/2015 Komunálna poisťovňa Bratislava Úrazové poistenie 6.64 € 21.5.2015
5/2015 Knižnica Jána Kollára Kremnica Dohoda o doplňovaní knižných fondov 100.00 € 21.5.2015
4/2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476.40 € 19.5.2015
3/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí finančného príspevku -verejné zamestnávanie 17697.36 € 1.4.2015
2/2015 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Banská Štiavnica Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 170.40 € 1.4.2015
1/2015 Slovenský pozemkový fond Bratislava Zmluva o nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti 311.22 € 22.1.2015
30/2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k Dohode č. 14/27/52A/21 0.00 € 17.12.2014
29/2014 Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby 22.20 € 17.12.2014

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny