Skip to content Skip to navigation
Hronský most
Letecká snímka
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta

Zmluvy - transparentná obec

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis Suma Dátum zverejnenia Príloha
17/2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných a dôveryhodných služieb 0.00 € 19.12.2019
16/2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 0.00 € 20.11.2019
15/2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 0.00 € 20.11.2019
13/2019 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP 56592.00 € 26.9.2019
11/2019 Ing. Anna Kalinová, Zvolen Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb 700.00 € 17.7.2019
10/2019 MK hlas Sabinov Zmluva o dielo 6079.80 € 17.7.2019
9/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0.00 € 17.7.2019
8/2019 Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 900.00 € 17.7.2019
7/2019 DPO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie 1400.00 € 17.7.2019
6/2019 Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 600.00 € 17.7.2019

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny