Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Viadukt Banská Belá
Hronský most
Stavba Hronského mosta

Výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017 v Kozelníku

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ...................................144

Počet  voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ............................. 60

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ........................................ 60

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva ... 51

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja ... 58

 

Účasť vo voľbách v obci Kozelník vyjadrená v %  .............................. 41,67

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

 

Číslo kandidáta         Meno, priezvisko, titul            počet platných hlasov

1.                      Nadežda Babiaková, Mgr.                   3

2.                      Dušan Cibula                             13

3.                      Dominik Kútnik, Ing.                      2

4.                      Nadežda Kvaková, RNDr.                    7

5.                      Katarína Maruniaková Lužinová, Mgr.       2

6.                      Lukáš Mlynárik                            5

7.                      Mikuláš Pál, Mgr.                        14

8.                      Eva Petrášková, MUDr.                     5

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

 

Číslo kandidáta         Meno, priezvisko, titul        počet platných hlasov

1.                      Viliam Baňák, Ing.                   0

2.                      Miroslav Gálik, PaedDr.              0

3.                      Pavel Greksa, Ing.                   0

4.                      Martin Juhaniak, Mgr.                3

5.                      Michal Kantor, Mgr.                  0

6.                      Igor Kašper, Ing.                    3

7.                      Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA   0

8.                      Vojtech Kőkény, Mgr.                 0

9.                      Marian Kotleba, Ing. Mgr.           27

10.                     Ján Lunter, Ing.                    20

11.                     Stanislav Mičev, PhDr., PhD.         0

12.                     Zdenek Očovan, Ing.                  0

13.                     Alena Pivovarčiová, PhDr.            0

14.                     Ivan Saktor, Mgr.                    0

15.                     Jozef Sásik, Ing.                    1

16.                     Jozef Šimko, JUDr.                   0

17.                     Milan Urbáni, MUDr., CSc., MPH,      4

Kategória: 
Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2017

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny