Skip to content Skip to navigation
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Letecká snímka

Verejné obstarávanie

VO Popis Dátum zverejnenia Príloha
Modernizácia domu smútku v obci Kozelník; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 26.8.2020 PDF icon Výzva na predloženie ponuky, DS Kozelník + 5 príloh, Súbor Príloha 1 - cenová ponuka, Súbor Príloha 2 - vyhlásenie uchádzača, Súbor Príloha 3 - návrh zmluvy, Súbor Príloha 5 - výkaz výmer

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny