Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Hronský most
Stavba Hronského mosta
Viadukt Banská Belá

Úradná tabuľa

24. 01. 2017

21. 02. 2017

21. 03. 2017

18. 04. 2017

16. 05. 2017

13. 06. 2017

11. 07. 2017

08. 08. 2017

05. 09. 2017

03. 10. 2017

31. 10. 2017

28. 11. 2017

27. 12. 2017

Kategória: 
Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy

Obci Kozelník bola v zmysle Zmluvy č. 281/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 poskytnutá dotácia na projekt Obnova hrobov padlých vojakov.  Jednalo sa o hroby vojakov,  ktorí padli v II. svetovej vojne a pochovaní sú  na miestnom cintoríne. Našim zámerom bolo urobiť obruby z betónu a a do nich vysypať dekoračný štrk. Niektoré hroby boli bez obruby a na niektorých, kde bola obruba, táto bola zvetraná a rozpadávala sa.

BBSK

Kategória: 
Úradná tabuľa

Lekárska služba prvej pomoci

Kategória: 
Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy
Kategória: 
Úradná tabuľa, VZN - schválené

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny