Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Hronský most

Úradná tabuľa - archív

Kategória: 
Úradná tabuľa - Návrhy

Ja, ako štatutárny zástupca obce Kozelník, 

 

čestne vyhlasujem,

 

že obec Kozelník dosiahla v r. 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 23,74 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná na základe ohlásenia obce o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa metodiky zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. 

 

Eva Petáková
starostka obce Kozelník

Kategória: 
Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy

Oznamujeme občanom, že od 1. 2. 2019 bol zriadený Spoločný stavebný úrad so sídlom v Banskej Belej. 

Úradovňa Spoločného stavebného úradu:  Obecný úrad Banská Belá č. 83

 

Úradné hodiny:

STREDA: 7.30 – 11.30 12.00  – 17.00

ŠTVRTOK: 7.30 – 11.30 12.00 –  14.00

 

Pracovník: Ing. Vladimír Kráľovič
Kontakt: 0903 486 832
ing.vladimirkralovic@gmail.com

Príloha: 
Kategória: 
Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy

Stránky

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny