Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Viadukt Banská Belá

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Pri tvorbe erbu obce Kozelník sa vychádzalo zo všeobecných heraldických princípov. Ako východisko sa použilo vytvorenie hovoriaceho erbu – t. j. erbu vyjadrujúceho pomenovanie obce.

Erb Kozelníka je v červenom štíte na zlatom trojvrší zlatý kozorožec v striebornej zbroji, sprevádzaný vpravo hore striebornými skríženými baníckymi kladivkami na zlatých rukovätiach.

Vlajka obce Kozelník pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), červenej (1/9), bielej (2/9), žltej (2/9), červenej (1/9) a bielej (1/9). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Kozelník je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KOZELNÍK. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny