Skip to content Skip to navigation
Hronský most
Stavba Hronského mosta
Viadukt Banská Belá
Letecká snímka

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

Príloha: 
Kategória: 
Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny