Skip to content Skip to navigation
Viadukt Banská Belá
Hronský most
Letecká snímka
Stavba Hronského mosta

Oznámenie o uložení zásielky - Martina Valachová

Č. j.  48/2017

Kozelník 27. 3.  2017

O Z N Á M E N I E

 

Ohlasovňa pobytov obce Kozelník v súlade § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Martina Valachová,  bytom obec Kozelník

 

má na obecnom úrade v Kozelníku uložené „Oznámenie o uložení  zásielky“ doporučený list,  úradná zásielka, do vlastných rúk, odosielateľom  je Union Bratislava.

Oznámenie si môže adresát prevziať počas úradných hodín obecného úradu v Kozelníku.

Po dobu osemnástich kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznamu bude písomnosť uložená na Pošte v Banskej Belej.

 

 

Eva Petáková

starostka obce

 

 

 

 

VYVESENÉ: 27. 3. 2017

ZVESENÉ:

Kategória: 
Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny