Skip to content Skip to navigation
Hronský most
Stavba Hronského mosta
Letecká snímka
Viadukt Banská Belá

OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV

Obci Kozelník bola v zmysle Zmluvy č. 281/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 poskytnutá dotácia na projekt Obnova hrobov padlých vojakov.  Jednalo sa o hroby vojakov,  ktorí padli v II. svetovej vojne a pochovaní sú  na miestnom cintoríne. Našim zámerom bolo urobiť obruby z betónu a a do nich vysypať dekoračný štrk. Niektoré hroby boli bez obruby a na niektorých, kde bola obruba, táto bola zvetraná a rozpadávala sa.

BBSK

Z poskytnutej dotácie sme zakúpili dunajský štrkopiesok,  cement, netkanú textíliu a dekoračný štrk.

Práce sa začali 15 júna  2016. Podieľali sa na nich  dobrovoľníci a aktivační pracovníci. Najprv boli odstránené staré poškodené betónové obruby. Nasledovali zemné práce – odkopanie terénu, šalovanie a betónovanie. V poslednej fáze bol na netkanú textíliu nasypaný dekoračný štrk. Práce boli ukončené 22. 9. 2016.

Sme radi, že sa nám podarilo s pomocou BBSK obnoviť hroby vojakov. Do budúcnosti plánujeme postupne osadiť náhrobné tabule.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na obnove hrobov a tiež BBSK za poskytnutú dotáciu.

 

Eva Petáková
starostka obce

Fotogaléria: 
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
OBNOVA HROBOV PADLÝCH VOJAKOV
Kategória: 
Úradná tabuľa

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny