Skip to content Skip to navigation
Letecká snímka
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Hronský most

História

História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424, kedy patrila panstvu Dobrá Niva. V písomných prameňoch zo začiatku 16. storočia, konkrétne z rokov 1518 – 1522 sa uvádza pôvodný názov obce vo forme Železník, odvodený z výskytu železnej rudy v chotári. V blízkosti obce sa ruda spracovávala v hámri, známom už v 16. st. Hámor vlastnil začiatkom 19. st. Gašpar Kachelmann. Od neho hámor kúpil v roku 1836 banský erár.

V roku 1828 mala obec 35 domov, v ktorých žilo 247 obyvateľov. Zaoberali sa uhliarstvom, poľnohospodárstvom a prácou v lesoch.

Z objektov si pozornosť zasluhuje zvonica z 18. st. a budova prepriahacej stanice – dostavníkového hostinca a mýtna stanica na začiatku obce. V poschodovej budove pred obcou bolo mýto, kde sa vyberali poplatky pri prechode z hontianskej do zvolenskej župy a naopak.

Kozelník zohrával dôležitú úlohu v rámci komunikačného cestného spojenia Banskej Štiavnice smerom na Zvolen a Kremnicu.

Názvy obce:
1424 Porwba
1553 Kozelnik
1863 Kozelník, maď. Kecskés, Zólyomkecskés

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny