Skip to content Skip to navigation
Viadukt Banská Belá
Stavba Hronského mosta
Hronský most
Letecká snímka

Dodatok č.1 k VZN č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kategória: 
Úradná tabuľa, VZN - schválené

Adresa:
Obecný úrad Kozelník
Kozelník č.16
966 15 Banská Belá

Kontakty:
tel.: 045 / 693 32 13
fax: 045 / 693 32 13
e-mail: ocukozelnik@gmail.com

Rýchle linky:
Starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
Úradné hodiny